space
Comune di QUALIANO - 380260045061912
Comune di QUALIANO - 380260045061912
COMUNE DI QUALIANO - 380260045061912
 
Proprietario: Comune di QUALIANO
Specie animale: cane
Razza: Rottweiler
Nome: 2NA55182
Microchip: 380260045061912
Data ingresso: 01/02/2023
Sesso: Femmina
Data di nascita: 01/01/2021